⚠️ Om de continuïteit van onze diensten en productverkoop te garanderen, evenals de veiligheid van onze werknemers en onze omgeving, heeft ons bedrijf alle passende maatregelen genomen om te voldoen aan de procedures die vereist zijn in de actieprotocollen tegen Covid-19. We zijn operationeel en staan ​​tot uw beschikking. Heel erg bedankt
JURIDISCHE KENNISGEVING EN COOKIESBELEID

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN PRIVACYBELEID

Lees aandachtig dit gedeelte dat de JURIDISCHE MEDEDELING, DE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK EN PRIVACYBELEID bevat die de toegang, navigatie en het gebruik van het web regelen. ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, bevindt zich in de URL http://www.demvox.com hierna: de "Website" Toegang, navigatie en het gebruik van deze website, gaat ondertussen uiten en onvoorwaardelijke aanvaarding van alle voorwaarden van deze juridische informatie, met dezelfde kracht als elk schriftelijk contract en ondertekend. Het naleven en naleven ervan zal afdwingbaar zijn met betrekking tot elke persoon die de "Website" bezoekt, gebruikt of gebruikt. Als u het niet eens bent met de blootgestelde voorwaarden, mag u de "Website" niet gebruiken, bekijken of gebruiken.

INFORMATIEVERPLICHTINGEN AAN BELANGHEBBENDE PARTIJEN EN VERZOEK VAN TOESTEMMING OM DE BASISNIVEAU DATA TE CITEREN.

Voor de in Verordening (EU) 2016 / 679 HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en mensen doeleinden bij richtlijn 95 / 46 / EG (algemeen reglement van gegevensbescherming) intrekking we de volgende informatie wordt gevraagd, vooraf toestemming voor de basislijn gegevens op basis van de volgende informatie over te dragen.

BEHANDELING: KLANTEN.

VERANTWOORDELIJKE

SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL is een bedrijf met NIF: B86395605 en gevestigd in Pg Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid).

DOEL

Verstrekking van diensten door ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. en om u via brief, e-mail / internet op de hoogte te houden van onze diensten

LEGITIMITEIT

Gegevens die vrijwillig door de betrokken partij worden verstrekt om onze diensten te ontvangen.

RECIPIENTS

Ze worden niet aan derden verkocht, behalve in gevallen waar er een wettelijke verplichting is.

PROVENANCE

De gegevens zijn verstrekt door de belanghebbende / wettelijke vertegenwoordiger



DUUR

Met behoud van de bestaande relatie en / of de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

CATEGORIE PERSOONSGEGEVENS

Die nodig voor het onderhoud van de levering van de dienst.

Identificatie: CIF / NIF / DNI; Bedrijfsnaam Naam en achternamen; aan te pakken; Telefoon / fax / E.MAIL. Andere getypte gegevens: Professionals; Economisch, financieel en verzekeringen

RECHTEN

Heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te corrigeren onjuiste gegevens of verzoek, indien mogelijk, te schrappen wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, behalve in de door de fiscale en arbeidswetgeving op het voorschrijven van verantwoordelijkheden voorgeschreven tijd - Om dit te doen U dient per post, vergezeld van een leesbare fotokopie van uw NIF, naar het adres van de verantwoordelijke voor de behandeling te gaan.



I) GEGEVENS VAN HET VERANTWOORDELIJK EN ADRES VOOR HET DOELEN VAN DE OORSPRONG VAN HUL ARC RECHTEN
RUIMTES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: is een bedrijf met NIF: B86395605 en gevestigd in Pg Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Phone :. 913 703 991 - E. Mail: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. (Www.demvox.com)

GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID.
Het huidige GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID maakt een integraal onderdeel uit van de juridische kennisgeving van het web. In overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016 / 679 HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot wijziging van richtlijn 95 / 46 / EG (General gegevensbescherming verordening), spaties geluiddichte PORTABLE Demvox, tot intrekking van SL informeert u dat:


1. Persoonlijke gegevens die door u via deze "Web Site" GELUIDDICHTE PORTABLE eigendom Demvox ruimten, SL, zal worden in behandelingen eigendom van SPACES geluiddicht Demvox laptops, SL opgenomen. Het doel van deze behandelingen is om gebruikers "Web Site" het beheer van diensten die worden aangeboden via de site en, in voorkomend geval, het beheer, ontwikkeling en implementatie van de relatie gelegd tussen SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox beheren, SL en degenen die via de "Website" hun persoonlijke gegevens inbrengen.

Ook SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL zal de gegevens te beheren queries ontvangen via de "Web Site" door de gebruikers van het zelfde, zowel geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers, en de overdracht van informatie op verschillende manieren gebruikers te behandelen , om hen, ongeveer GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox ruimtes, SL, activiteiten, wedstrijden, diensten en documentatie van verschillende soorten en verschillende media.


2. We hebben ook informeren en door het aanvaarden van dit Privacybeleid gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens als u wordt gevraagd om dit te doen, kan worden aan derden met het oog meegedeeld dat ze kunnen maken, door verschillende middelen, waaronder e-mail, verzending van informatie, over diensten met betrekking tot onze activiteit.

3. U garandeert dat de verstrekte informatie juist, juist, volledig en bijgewerkt, die verantwoordelijk is voor enig verlies of schade, direct of indirect, die zich kunnen voordoen als gevolg van een schending van een dergelijke verplichting. In het geval dat de verstrekte gegevens komt overeen met een derde partij, garandeert u dat u de derde partij van de aspecten die in dit document heeft geïnformeerd en hun toestemming om hun gegevens te verstrekken aan PORTABLE Demvox SPACES geluiddichte verkregen, SL in het kader aangegeven.

4. Waar persoonlijke gegevens worden verzameld door middel van het formulier zal vereisen dat u ten minste die zijn gemarkeerd met een sterretje, want als deze mededeling niet wordt noodzakelijk geacht, SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox bijdragen, kan SL niet te accepteren en te beheren webservice-query geformuleerd.

5. In reactie op de bezorgdheid SPACES geluidsdichte PORTABLE Demvox, SL om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen, hebben ze de niveaus van beveiliging die nodig is voor de bescherming van persoonsgegevens aangenomen en tot haar beschikking om het verlies te voorkomen dat de installatie van de technische middelen , misbruik, wijzigingen, ongeautoriseerde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens die via de "website" toegang.

6. Om hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet van uw gegevens uit te oefenen, je moet schrijven, vergezeld van een bijgewerkte versie van uw ID om ruimten geluidsdicht PORTABLE Demvox, SL met adres voor dergelijke doeleinden, bedoelde exemplaar als bedoeld in paragraaf I): GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKER EN ADRES VOOR HET DOEN VAN HET GEBRUIK VAN DE RECHTEN DIE U HELPEN:

7. In overeenstemming met de bepalingen van 34 / 2002 van 11 juli Services informatiemaatschappij en elektronische handel Act, en alleen in het geval dat u niet wilt dat de elektronische communicatie te ontvangen in de toekomst door spaties geluiddicht PORTABLE DEMVOX, SL, kan dit verlangen kenbaar maken door een e-mail met bevestiging van ontvangst naar het volgende e-mailadres te sturen: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

II) DOEL EN OMVANG
2.1. Deze voorwaarden betreffen toegang tot alle inhoud en diensten die worden aangeboden door spaties geluidsdichte PORTABLE Demvox, SL door middel van haar "Web Site" en het gebruik daarvan door de gebruikers.
Echter, GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox ruimten, SL behoudt zich het recht voor om de presentatie, configuratie en de inhoud van de "Web Site", alsmede de voorwaarden voor toegang en / of gebruik te wijzigen. De toegang en het gebruik van de inhoud en diensten na de inwerkingtreding van hun wijzigingen of de veranderingen in de voorwaarden veronderstellen dat ze worden aanvaard.


2.2. Niettegenstaande het voorgaande kan toegang tot bepaalde inhoud en het gebruik van bepaalde diensten onderworpen zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden die, afhankelijk van het geval, deze gebruiksvoorwaarden zullen vervangen, aanvullen en / of wijzigen en, in geval van tegenstrijdigheid, prevaleren de voorwaarden van de bijzondere voorwaarden op de algemene voorwaarden.
Voor het gebruik van specifieke diensten van GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox ruimten, SL, de gebruiker moet zorgvuldig door te lezen aan de voorwaarden geschapen, indien van toepassing, in die zin door GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox Spaces, SL. Het gebruik van specifieke diensten impliceert de aanvaarding van de bijzondere voorwaarden die regelen zoals gepubliceerd door de ruimtes geluiddicht PORTABLE Demvox, SL ten tijde van een dergelijk gebruik.


2.3. De toegang, navigatie en gebruik van de "Website" houdt in en impliceert acceptatie door de gebruiker van deze juridische kennisgeving en de gebruiksvoorwaarden die deze bevat. In die zin zal de gebruiker worden begrepen als de persoon die toegang heeft tot, navigeert, gebruikt of deelneemt aan de diensten en activiteiten die zijn ontwikkeld op de "website".

III) TOEGANG
3.1. Toegang tot inhoud en gebruik van de diensten geleverd door de "Website"
Het heeft een gratis karakter.
3.2. Toegang tot de "Web Site" door minderjarigen, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers verboden is, die verantwoordelijk zijn voor de door minderjarigen uitgevoerde handelingen zal worden gehouden jouw positie In elk geval wordt verondersteld dat de toegang die een minderjarige heeft tot de "Website" is gemaakt met voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers.
3.3. De toegang tot en de navigatie via de "Website" vereist geen registratie. Voor toegang tot bepaalde diensten is echter mogelijk voorafgaande registratie van deze "Website" vereist door de selectie door de Gebruiker, ID en wachtwoord.
Password, persoonlijk en niet overdraagbaar, moet worden gegenereerd door de gebruiker volgens de regels van de robuustheid en de complexiteit vastgesteld op elk moment door GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox Spaces, SL. Het door de Gebruiker gecreëerde wachtwoord heeft een onbeperkte geldigheid.
De "Website" heeft echter de nodige functionaliteiten zodat de Gebruiker zijn wachtwoord kan wijzigen wanneer hij dit gepast acht, bijvoorbeeld omdat hij vermoedt of voortdurend dat de vertrouwelijkheid van het wachtwoord is verbroken.
3.4. Het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gebruiker stemt ermee in om ijverig gebruik van uw wachtwoord te maken en houden het geheim, niet overgebracht aan derden noch SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL. Bijgevolg Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de bewaring en de vertrouwelijkheid van de identificatiemiddelen en / of wachtwoorden die zijn geselecteerd zoals opgetekend in SPACES GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox, SL Gebruikers en verbinden zich ertoe niet over te dragen aan derden, tijdelijke of permanente , noch de toegang tot buitenstaanders toestaan. Gebruiker die verantwoordelijk is voor het onrechtmatig gebruik van de "Web Site" door een onwettige derde partij een wachtwoord te gebruiken voor dit doel als gevolg van zal zijn onzorgvuldig of verlies daarvan door de gebruiker te gebruiken.


Op grond van het voorgaande is het de plicht van de Gebruiker om de managers van de "Website" onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk feit dat oneigenlijk gebruik van de identificatiegegevens en / of wachtwoorden mogelijk maakt, zoals diefstal, verlies of niet-toegang. gemachtigd om hen onmiddellijk te annuleren. Hoewel dergelijke feiten, SPACES geluiddicht PORTABLE Demvox worden niet openbaar gemaakt, zal SL vrijgesteld van alle aansprakelijkheid als gevolg van verkeerd gebruik van ID's of wachtwoorden door onbevoegde derden.

IV) RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.
De huidige "Website" wordt beheerst door Spaanse wetgeving en door nationale en internationale wetgeving inzake intellectueel en industrieel eigendom. In geen geval mag de toegang tot en navigatie van de gebruiker door de "Web Site" of het gebruik van de diensten die worden aangeboden via de "Web Site", wat een verklaring van afstand, vergunning of een gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten door RUIMTES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - De gebruiker heeft een strikt privaat gebruiksrecht, uitsluitend met het doel te genieten van de diensten die worden verleend in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Verwijzingen naar namen en handelsmerken of handelsmerken, logo's of andere onderscheidende tekens, of het nu in handen van de ruimtes geluidsdichte PORTABLE Demvox, SL of derden, dragen een impliciete verbod op het gebruik ervan zonder toestemming van SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL of haar legitieme eigenaren. Op geen enkel moment, tenzij uitdrukkelijk vermeld, de toegang of het gebruik van de "Website" en / of de inhoud en / of diensten, geeft de gebruiker geen recht over handelsmerken, logo's en / of onderscheidende tekens daarin opgenomen en beschermd door de wet . alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de inhoud en / of diensten gereserveerd en in het bijzonder, is het verboden te wijzigen, kopiëren, reproduceren, in het openbaar te communiceren, te transformeren of te verspreiden op welke wijze dan alle of een deel van de inhoud en / of service inbegrepen in de "web site", voor publieke of commerciële doeleinden, als je niet beschikt over de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke ruimtes geluiddicht PORTABLE Demvox, SL of, in voorkomend geval, de houder van het copyright toestemming.

V) GEBRUIK VAN DE "WEBSITE".
De Gebruiker gaat ermee akkoord om de "Website" te gebruiken in overeenstemming met de wet en met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker stemt ook de "Web Site" voor illegale of in strijd niet te gebruiken om de bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de diensten, de gebruiker akkoord met deze voorwaarden, met de afspraak niet door te geven, te distribueren of beschikbaar stellen aan derden via de door SPACES diensten geluidsdichte PORTABLE Demvox, SL elke vorm van materiaal dat op enige wijze in strijd wetgeving.

VI) LICENTIE OVER COMMUNICATIES.
6.1.Indien de gebruiker stuurt gegevens vragen SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL via de "website", via kanalen daartoe aangebrachte op zichzelf "website", de gebruiker vertegenwoordigt, garandeert en accepteert dat je hebt het recht om zo vrij te doen, dat deze informatie geen inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, of enige andere rechten van derden, deze informatie niet vertrouwelijk is en dat deze informatie niet schadelijk is voor anderen.


6.2. U erkent en de verantwoordelijkheid te laten ongedeerd SPACES geluiddicht Demvox laptops, SL voor enigerlei mededeling persoonlijk of uw naam, het bereiken van deze aansprakelijkheid zonder beperking de nauwkeurigheid, wettigheid, originaliteit en het eigendom van het.

VII) VERANTWOORDELIJKHEDEN EN GARANTIES.
SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, kan SL niet garanderen dat de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of nauwkeurigheid van de diensten of informatie die via de "Website", noch het nut of de juistheid van de documenten via de "Web Site" , opgesteld door professionals uit zeer uiteenlopende sectoren. Dientengevolge staat ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL niet in voor of verantwoordelijk voor: 1 de continuïteit van de inhoud van de "Website"; 2 de afwezigheid van fouten in de inhoud of producten; 3 de afwezigheid van virussen en / of andere schadelijke componenten op de "Website" of in de server die deze levert; 4 de onkwetsbaarheid van de "Website" en / of de onaantastbaarheid van de daarin aangenomen beveiligingsmaatregelen; 5 het gebrek aan bruikbaarheid of uitvoering van de inhoud van de "Website"; 6 schade veroorzaakt aan zichzelf of aan een derde partij, iedereen die inbreuk maakt op de voorwaarden, regels en instructies SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL in de "Web Site" of door middel van inbreuk op de beveiliging systemen " website". Toch SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL verklaart dat zij alle noodzakelijke maatregelen binnen haar mogelijkheden en stand van de techniek heeft genomen, om de werking van de "Web Site" te waarborgen en te voorkomen dat het bestaan ​​en de overdracht van virussen en andere componenten schadelijk zijn voor de gebruikers. Als de gebruiker op de hoogte van het bestaan ​​van een onwettig, illegaal, in strijd is met de wet of die overgaat zou een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en / of industrieel, moet u onmiddellijk op de hoogte SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox zijn, SL zodat het kan doorgaan het nemen van passende maatregelen.


VIII) LINKS.
8.1 Links naar andere webpagina's.
Als de "Web Site" Gebruiker links naar andere websites kunnen vinden door middel van verschillende knoppen, links, banners, enz., Zouden ze worden beheerd door derden. SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL heeft geen macht of menselijke of technische middelen om te weten, controle of alle informatie, inhoud, producten of diensten van andere websites die links van de "Web site" kan vaststellen goedkeuren.


Bijgevolg SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL kan geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van de webpagina die een link kunnen vaststellen van de "Web Site", in het bijzonder, voorbeeld en niet als beperking, zijn werking, toegang, gegevens, informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn diensten, zijn eigen koppelingen en / of de inhoud ervan, in het algemeen.
In deze zin, als de gebruikers zich bewust zijn van de onrechtmatigheid van de activiteiten worden via deze webpagina's door derden, moeten ze onmiddellijk SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL voor het doel van over te gaan tot de toegang link naar het uit te schakelen hetzelfde. De oprichting van elke vorm van link van de "Web Site" een andere alien "Web site" betekent niet dat er een soort van relatie, samenwerking of afhankelijkheid tussen SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL en verantwoordelijk voor de andere "Web Site".
8.2 Links op andere webpagina's naar de "Website".
Indien een gebruiker, entiteit of 'website' een soort link naar de 'Website' wil opstellen, voldoet aan de volgende bepalingen: De link mag alleen naar de Homepage of Huis van de Website worden gericht, tenzij geautoriseerd uitdrukkelijk en schriftelijk van ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
De link moet absolute en volledig zijn, moet dat wil zeggen de gebruiker te nemen door middel van een klik, naar het URL-adres van de "Web site" en moet de volledige omvang van het scherm hoofdpagina "Web site" op te nemen. In ieder geval, tenzij SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL erkende uitdrukkelijk en schriftelijk, de "Web site" die voor de verbinding reproduceren, op welke wijze, de "Web Site", onder meer als onderdeel van uw website of binnen een van uw "frames" of maak een "browser" op een van de pagina's van de "Website". Op de pagina die de koppeling vaststelt is op geen enkele manier te verklaren dat GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox ruimten, heeft SL gemachtigd de link, tenzij GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox ruimten, heeft SL zo uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan. Als de entiteit die de link van de pagina om de "Web Site" wilde op haar website, de merknaam, logo, slogan of andere identificerende element SPACES GELUIDDICHTE PORTABLE Demvox, SL en / of de "Site op te nemen Web ", moet u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming schriftelijk hebben.
SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL geldt niet voor de oprichting van een link naar "Web Site" van die websites die materialen, informatie of een ongeoorloofde, illegale, beledigende, obscene inhoud, en in het algemeen dat de moraal, de openbare orde vormen of bevatten algemeen aanvaarde sociale normen.


SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL heeft geen macht of menselijke en technische middelen om te weten, controle of alle informatie, inhoud, producten of diensten van andere websites die links naar de "Web Site" hebben vastgesteld goed te keuren. SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL is niet verantwoordelijk voor elk aspect van de "Web site" die een link legt naar de "Web Site", in het bijzonder, voorbeeld en niet als beperking, de werking ervan, toegang, data , informatie, bestanden, kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn diensten, zijn eigen links en / of de inhoud ervan, in het algemeen.

IX) PRIVACY POLICY.
Het privacybeleid van SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL wordt bepaald door de bepalingen van het document GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID.

X) DUUR EN WIJZIGING.
10.1. SPACES geluiddichte PORTABLE Demvox, SL kan de bepalingen en voorwaarden die hierin te wijzigen, geheel of gedeeltelijk, het publiceren van elke wijziging op dezelfde manier deze juridische kennisgeving wordt weergegeven of via een mededeling aan gebruikers aangepakt.
10.2. De tijdelijke geldigheid van deze juridische mededeling valt daarom samen met het tijdstip van blootstelling, totdat ze volledig of gedeeltelijk worden gewijzigd, op welk moment de gewijzigde juridische kennisgeving geldig wordt.
10.3. In afwijking van het bepaalde in de bijzondere voorwaarden, spaties geluiddichte PORTABLE Demvox, SL kan beëindigen, op te schorten of stop te zetten op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving toegang tot de inhoud van de pagina, zonder de mogelijkheid voor de gebruiker om te eisen compensatie.

____________________________________________________________________________________

COOKIES BELEID

Deze site, net als de meeste websites, maakt gebruik van cookies voor het verbeteren en optimaliseren van de gebruikerservaring. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over wat zijn de "cookies", die dit soort website gebruikt, hoe u kunt ze uitschakelen in uw browser en hoe de installatie van derden cookies specifiek blokkeren.

Wat zijn cookies en hoe worden gebruikt in de WEB?

Cookies zijn bestanden die een website of applicatie die u hebt geïnstalleerd in je browser of op uw apparaat (smartphone, tablet of televisie aangesloten) tijdens uw bezoek aan de pagina of toepassing, en worden gebruikt om informatie over uw bezoek te slaan. Net als de meeste Internet sites, het bedrijf DEMVOX GELUIDDICHTE PORTABLE SPACES in uw web www.demvox.com gebruiken cookies voor:

• Zorg ervoor dat webpagina's kan goed werken
· Bewaar uw voorkeuren, zoals taal of je de lettergrootte heeft geselecteerd.
· Ken uw surfervaring.
· Om anonieme statistische gegevens, zoals welke pagina's je hebt gezien of hoe lang je in ons midden geweest samen te stellen.

Het gebruik van cookies stelt ons in staat om uw navigatie te optimaliseren, het aanpassen van de informatie en diensten aangeboden aan uw belangen, om een ​​betere ervaring bieden wanneer u ons bezoekt. SPACES DEMVOX geluiddichte gebruik van cookies om te functioneren, aan te passen en de maximale gebruiker navigatie te vergemakkelijken.

Cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en uw computer / apparaat en geen verwijzingen die persoonlijke gegevens te openbaren niet bieden. Op elk moment kunt u toegang tot de instellingen van uw browser aan te passen en / of blokkeren van de installatie van de cookies die door de Web www.demvox.com zonder waardoor de toegang tot de inhoud. Echter, kan de kwaliteit van de werking van de services worden beïnvloed.

Gebruikers die het registratieproces te voltooien of ingelogd met je toegang tot de gegevens zal de toegang tot gepersonaliseerde diensten afgestemd op hun persoonlijke voorkeuren volgens verstrekt op het moment van registratie en opgeslagen in een cookie op uw browser informatie.

Het e-marketing tools bedrijf GELUIDDICHTE SPACE DEMVOX gebruik maken van kleine onzichtbare afbeeldingen voor gebruikers die zijn opgenomen in e-mails. Deze technologie stelt ons in staat om te weten of een e-mail is gelezen of niet, op welke datum, het IP-adres van waaruit het is geraadpleegd, etc. Met deze informatie, we statistische en analytische studies uitgevoerd op het verzenden en ontvangen van e-mails naar de levering van diensten waarop de gebruiker geabonneerd verbeteren en informatie die van belang kan zijn.

WAAROM IS BELANGRIJK cookies?

· Vanuit een technisch oogpunt, in staat websites om meer wendbaar en toegesneden op voorkeuren van de gebruiker, zoals het opslaan van de taal, de valuta werken of de toegang apparaat detecteren.
· Opzetten van veiligheid en beveiliging niveaus die verhinderen of bemoeilijken cyberaanvallen tegen de website of haar gebruikers.
· Ze laten de beheerders van de media verzameld in cookies om de kwaliteit en ervaring van haar diensten te verbeteren van de statistische informatie.
· Ze dienen om de reclame zien we gebruikers, aanbod dat het beste past bij hun belangen te optimaliseren.

Wat zijn de verschillende types die mogelijk gebruikmaken van cookies op het web?

· De sessie verloopt wanneer de gebruiker de pagina verlaat of sluit de browser, dat wil zeggen actief zijn voor de duur van het bezoek aan de website en daarom zijn van uw computer verwijderd om te stoppen.
· Permanente vervalt wanneer het doel voor het serveren of wanneer u handmatig verwijderen ontmoet, hebben verwijdering datum en vaak gebruikt in online aankoopproces, aanpassingen of registratie, om te vermijden dat voortdurend in te voeren ons wachtwoord.

Aan de andere kant, afhankelijk van wie is de entiteit die de computer of het domein van die cookies worden verzonden en de verkregen gegevens te behandelen beheert, kunnen we een onderscheid maken tussen eigen en cookies van derden.
· Party cookies zijn die cookies die naar uw computer worden gestuurd en wordt gerund uitsluitend door ons voor het beter functioneren van de website. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om de kwaliteit van onze dienstverlening en uw ervaring als gebruiker te verbeteren.
· Als u met de inhoud van onze website kan ook cookies van derden (bijvoorbeeld persen of video's gehost op een andere website social media knoppen), die vastgesteld door een ander domein van onze website. We kunnen geen toegang tot de gegevens die zijn opgeslagen in de cookies van andere websites wanneer u surft Web genoemd sites.

GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT KAN WORDEN installeren van deze soorten cookies:

Cookies prestatieverbetering
Dit type cookie onthoudt uw voorkeuren, bijvoorbeeld, geplaatst in een winkelwagentje (winkel).

Cookies statistische analyse
Zijn die goed behandeld door ons / of als derden, om het aantal bezoekers te kwantificeren en het gebruik van de web services aangeboden statistisch te analyseren. Dankzij hen je kunt studeren navigeren in de Portal en daarmee het verbeteren van de levering van producten of diensten. Deze cookies worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens die de gebruiker / a kunnen identificeren, met informatie over het surfgedrag anoniem.

Cookies geolocatie
Deze cookies worden gebruikt door programma's die proberen om de status van uw computer, smartphone, tablet of televisie geografisch lokaliseren aangesloten, volledig anoniem, bieden inhoud en meer passende diensten.

Cookies opnemen
Cookies record wordt gegenereerd zodra het / de gebruiker / een werd geregistreerd of later de zitting geopend, en worden gebruikt om / a identificeren met de volgende doelstellingen:
- Houd de gebruiker / een geïdentificeerd / een manier dat, als je een dienst, browser of apparaat (PC, smartphone, enz.) En sluit op een ander tijdstip of op een andere dag, reenters de service, volg geïdentificeerd / een, waardoor hun navigatie te vergemakkelijken, zonder zich te identificeren. Deze functionaliteit kan worden onderdrukt als het / de gebruiker / de functie "Afmelden" drukt, "Exit" of iets dergelijks, zodat deze cookie wordt verwijderd en de volgende keer dat u de service in te voeren, moet u ingelogd zijn geïdentificeerd / a.
- Controleer of het / de gebruiker / een bevoegd / a toegang tot bepaalde diensten.

reclame cookies
Zijn die goed behandeld door ons / of als door derden, zodat effectief te beheren advertentieruimte op onze website, aanpassing van de inhoud van de advertentie-inhoud of de gevraagde dienst gebruik van de site uitgevoerd. Dankzij hen kan voldoen aan de Internet browsing gewoonten van de gebruiker / van en display advertising in verband met zijn navigatie-profiel.

Andere third-party cookies
In sommige van onze pagina's kunnen worden geïnstalleerd cookies van derden ondersteuning voor het beheren en verbeteren van de diensten die zij aanbieden. Een voorbeeld van dit gebruik zijn de links naar sociale netwerken om onze content te delen.

Sommige Web services www.demvox.com, kan connectors gebruikt worden met verschillende sociale netwerken: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etc. Door het gebruik van de sociale register, machtigt u het sociale netwerk naar een permanente cookie op te slaan. Deze cookie onthoudt uw ID-service, waardoor het veel snellere toegang voor latere bezoeken. Deze cookie kan worden geëlimineerd, en kan ook toegangsrechten DEMVOX diensten SPACES geluiddichte privacy instellingen overschrijven van de bijzondere sociale netwerk.

Hoe stel ik mijn cookies?

Tijdens het browsen en verder op onze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies om de voorwaarden van dit Beleid Cookies. De toegang tot dit Beleid Cookies op het moment van registratie, zodat de gebruiker wordt geïnformeerd, en ondanks het feit dat zij haar recht om te blokkeren, verwijderen en weigeren het gebruik van cookies te allen tijde kunnen uitoefenen wordt verstrekt.

In ieder geval informeren wij u dat, omdat cookies niet nodig zijn voor het gebruik van onze website, kunt u blokkeren of uitschakelen van de instelling op uw browser die u toelaat om de installatie van alle cookies of een aantal van hen weigeren activeren. De meeste browsers laten de praktijk om te waarschuwen voor de aanwezigheid van cookies of om ze automatisch te weigeren. Als u nog kunt gebruiken verwerpt ons, hoewel het gebruik van sommige diensten beperkt Website en daarom zijn minder bevredigende ervaring op onze website kan zijn.

Hier geven we de links van de grote browsers en apparaten, zodat u alle informatie om te zien hoe de cookies in uw browser beheren.

Internet Explorer ™:
5 versie
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
6 versie
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
7 8 versie
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
9 versie
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

geluiddichte cabines

DIRECCIÓN
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. MADRID. España
Tel: +34 918307209
email: Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
web: www.demvox.com


Bezoek ons ​​op ...
Instagram
FACEBOOK
TWITTER


Meld je nu aan en claim bonus Will Hill bookmeker - wbetting.co.uk

Spanish Español